Matteportal för läraren

Lärare loggar in i portalen med sina inloggningsuppgifter. Väl inne i systemet kan läraren hantera elever, dela ut läxor och följa elevernas progression och resultat.

Klasser

Om läraren är kopplad till en skol-licens kan hen hantera flera klasser. Om läraren är kopplad till en klass-licens hanterar hen enbart en klass. När läraren lägger till eleverna i klassen så tilldelas eleverna inloggningsuppgifter som de senare loggar in i systemet med.

Läxor

Lärare kan dela ut läxor till sina elever. Vid skapande av ny läxa kan läraren ange en text som beskriver läxan för eleverna. Läraren väljer vilka uppgifter som ska ingå i läxan från det stora batteri av uppgifter som ingår i MattePortal. Läraren kan sedan koppla läxan till de elever i klassen som ska göra den.

Rapporter och analys

Lärare kan följa elevernas aktivitet i portalen. Det går att se vilka uppgifter eleverna har gjort, när uppgifterna gjordes samt dess resultat. För varje elev skapas en kunskapsprofil där läraren kan se vilka typer av övningar eleven övat mest på och vilka typer av övningar eleven kan behöva mer träning på.