Matteportal för eleven

Alla elever som använder MattePortal har en egen inloggning till systemet. Med denna inloggning kan eleven nå portalen oavsett vilken enhet hen använder.

När eleven loggat in i systemet väljer hen önskad svårighetsnivå på uppgifterna. Varje svårighetsnivå representeras av en spelvärld som har ett antal olika uppgifter som skall lösas för att komma vidare i världen.

MattePortal matchar läroplanen i matematik för årskurs 1-6. Värld 1-3 motsvarar skolår 1-3 och värld 4-6 motsvarar skolår 4-6. Det finns även en programmerings-värld som har en mängd övningar som lär eleverna logiskt tänkande och att programmera med hjälp av blockprogrammering.

Läxa

Om läraren har delat ut en läxa till eleven så visas detta med en notifiering för eleven i läxfliken. När eleven klickar på läxfliken visar elevens aktuella läxor.

När alla övningarna i en läxa har gjorts så markeras läxan som avklarad.

Spelifiering och samlarkort

MattePortal använder sig av en rad spelelement för att skapa intresse från eleverna. Ett av dessa element är att eleverna får belöningar i form av MattePortals virtuella Monsterkort när de löser uppgifter.

När eleven påbörjar en nivå är en vissa av de svårare uppgifterna låsta. Eleven låser upp dessa genom att först klara av de enklare uppgifterna. Somliga uppgifter har även speciella attribut, tex att eleven måste ha alla rätt för att klara av den.