Volym/Skol-licens

Dokumentation | den 2 januari 2015 | Andreas Wiklund

Med en Volym-licens kan en skola eller ett antal klasser dela på MattePortal. Volymlicenser tillåter obegränsat antal klasser och lärare.

Antalet elever som ingår i licensen beror på hur många elever som valdes vid beställningen av licensen.

Arbeta med multipla klasser

Då volymlicenser tillåter flera klasser per licens så måste du välja vilken klass du vill arbeta med. Detta gör du via Klassväljaren uppe till vänster.

Den klass du väljer från klassväljaren blir din aktiva klass. Klassväljaren kommer att komma ihåg vilken klass du valde nästa gång du loggar in i systemet.

Under menyalternativet Klasser kan du hantera klasser. På denna sida finns en lista över de klasser som är kopplade till kontot. Lägg till en ny klass via knappen Skapa ny klass.

Hantera administratörer/lärare

Volymlicenser tillåter obegränsat antal administratörer/lärare. Existerande administratörer kan lägga till nya administratörer genom att skapa eller bjuda in en administratör. Du kan göra detta via menyalternativet Administratörer.

När du skapar en ny administratör måste du ange namn, epost och lösenord för administratören.

Vid inbjudning av administratör anger du en epost för administratören. Denna person kommer sedan få ett epostutskick med information för att skapa ett administratörskonto som kopplas till volymlicensen.