Videoklipp om lärare och elevers användande av Matteportal

Nyhet | den 27 april 2016 | Andreas Wiklund

AVMedia Kronoberg gjorde tidigare i år ett par videoklipp om MattePortal. Fokus i klippen ligger på hur verktyget fungerar i undervisningen och hur det används i klassrummet. Se de inspelade intervjuerna nedan.

Lärare om att arbeta med MattePortal.

Så tycker eleverna om MattePortal.