Vårterminen 2018

Nyhet | den 7 januari 2018 | Andreas Wiklund

Vi inleder vårterminen 2018 med följande paket uppgifter.

 • Nivå 1 - Mönster vad kommer sen
 • Nivå 2 - Mönster vad kommer sen
 • Nivå 2 - Mönster vad kommer sen forts
 • Nivå 3 - Mönster vad kommer sen
 • Nivå 3 - Mönster vad kommer sen forts
 • Nivå 4 - Rita symmetri större
 • Nivå 3 - Rita symmetri liten
 • Nivå 5 - Binära tal upp till 16
 • Nivå 6 - Binära tal upp till 256
 • Nivå 4 - Romerska siffror
 • Nivå 3 - Avläsa termometer
 • Nivå 3 - Välj rätt termometer
 • Nivå 2 - Nollans tabell
 • Nivå 4 - Termometer temperaturskillnad
 • Nivå 3 - Termometer temperaturskillnad 0 20
 • Nivå 2 - Text till kvart i kvart över
 • Nivå 2 - Text till kvart i kvart över
 • Nivå 5 - Högst lägst bråktal
 • Nivå 4 - Termometer temperaturförändring
 • Nivå 4 - Rita mönstret