Tidsgräns för uppgifter

Nyhet | den 10 april 2015 | Andreas Wiklund

När du skapar en läxa kan du nu sätta en tidsgräns på uppgifterna.

När du lägger till en uppgift i läxan så finns numera alternativet Tidsgräns. Sätter du denna till en viss tid så kommer uppgiften automatiskt bli underkänd om eleven misslyckas med uppgiften.

Observera att tidsangivelsen handlar om hur lång hela uppgiften tar att lösa (normalt sett 10 st tal).