Resultatrapport för klassen

Nyhet | den 14 maj 2015 | Andreas Wiklund

Med MattePortals nya resultatrapport får du en samlad bild av klassens resultat på en sida.

Resultatrapporten visar samtliga elever i en klass. För varje elev finns en kolumn med elevens genomsnittlig felfrekvens, genomsnittlig tid samt antalet uppgifter som eleven har slutfört.