Räkna med uppställning

Nyhet | den 18 oktober 2015 | Andreas Wiklund

Vi har nu infört en rad uppgifter där eleverna får färdighetsträna uppställningar med additionsalgoritmen och subtraktionsalgoritmen.

Både enkla varianter samt träning av växling finns.