Programmering i MattePortal

Dokumentation | den 1 januari 2015 | Andreas Wiklund

I MattePortal finns en nivå med programmeringsuppgifter. Dessa uppgifter löses med hjälp av blockprogrammering. Blockprogrammering är ett effektivt sätt att lära sig programmeringskoncept utan att behöva skriva koden och oroa sig för stavfel. Just därför passar denna typ av programmering ofta bra även för yngre elever.

Du löser blockprogrammeringsuppgifter genom att skapa ett program som uppfyller uppgiftens mål. Skapa programmet genom att dra blocken från det verktygsfältet till den högra kodytan.

Det första blocket är alltid Start-blocket. Sätt fast övriga block med varandra under detta block. Starta din exekveringen av koden genom att trycka på KÖR-knappen.

Låsa eller låsa upp programmeringsnivån

Logga in som administratör och välj Klasser. Välj sedan att redigera din klass. På denna sida kan du nu välja att aktivera/inaktivera programmeringsnivån med kryssrutan Lås Programmerings-nivå.