Ny uppdatering

Nyhet | den 5 december 2019 | Andreas Wiklund

Då vi ofta får önskemålet om att ta bort ordet "Läxa" i Matteportal/Svenskaportal så har vi från och med denna version bytt benämningen till "Uppdrag" istället.

Följande nya uppgifter har tillkommit i denna version:

 • Multiplikation Hoppa med 2 från negativt tal
 • Multiplikation Hoppa med -2
 • Geometri Triangel omkrets 2
 • Division Division med 1,10,100
 • Tal Romerska siffror 2
 • Multiplikation Prioritering räknesätt addition
 • Multiplikation Prioritering räknesätt addition 2
 • Division Vad är divisionens rest
 • Division Vad är divisionens rest 2
 • Multiplikation Prioritering räknesätt subtraktion
 • Multiplikation Prioritering räknesätt subtraktion 2
 • Division Division med 1,10,100,1000
 • Algebra Ekvationer addition och subtraktion 2
 • Algebra Ekvationer multiplicerad x 2
 • Algebra Ekvationer dividerad x 2
 • Geometri Triangel area 2
 • Bråktal Pixelrita procent till bråk
 • Tal Hur många
 • Tal Vilket tal kommer efter
 • Addition Upp till 5 - dela upp
 • Tal Vilket tal kommer efter till 20
 • Addition Tiokamraterna - dela upp
 • Addition Upp till 10 - dela upp
 • Tal Jämför tal upp till 10
 • Tal Jämför tal med uttryck upp till 10
 • Tal Jämför tal upp till 20
 • Tal Jämför tal med uttryck upp till 20
 • Tal Fortsätt talföljden
 • Tal Räkna ental/tiotal upp till 20
 • Tal Räkna ental/tiotal upp till 50
 • Tal Jämför tal med uttryck upp till 50
 • Tal Jämför uttryck upp till 10
 • Tal Ordning upp till 200
 • Tal Jämför uttryck upp till 50
 • Längd Vikt Proportionalitet recept dubbelt
 • Längd Vikt Proportionalitet recept hälften
 • Längd Vikt Proportionalitet recept blandat
 • Geometri Rektangel area sida upp till 5
 • Geometri Rektangel omkrets sida upp till 10
 • Geometri Rektangel area sida upp till 10
 • Algebra Ekvationer med addition
 • Algebra Ekvationer med subtraktion
 • Algebra Ekvationer med addition 2
 • Algebra Ekvationer med subtraktion 2
 • Procent Hur stor del är färgad flerval
 • Procent Hur stor del är färgad