Hantera administratörer

Dokumentation | den 2 januari 2015 | Andreas Wiklund

I den här guiden går vi igenom hur du hanterar och lägger till administratörer.

Skapa en ny administratör

  1. Välj menyalternativet Administratörer
  2. Klicka knappen Skapa ny administratör
  3. Skriv in administratörens uppgifter och klicka Spara
  4. Ge administratören inloggningsuppgifterna

Bjud in en administratör

Fördelen med att bjuda in administratörer framför att skapa dem själv är att administratören får sätta lösenordet på egen hand.

  1. Välj menyalternativet Administratörer
  2. Klicka knappen Bjud in administratör
  3. Ange lärarens epost och klicka Bjud in
  4. Ett mail kommer nu att skickas till ovan epostadress. I mailet finns instruktioner och en länk där läraren kan registrera ett administratörs-konto som kopplas till ert konto.

Arbeta med multipla klasser

Då volymlicenser tillåter flera klasser per licens så måste du välja vilken klass du vill arbeta med. Detta gör du via Klassväljaren uppe till vänster.

Den klass du väljer från klassväljaren blir din aktiva klass. Klassväljaren kommer att komma ihåg vilken klass du valde nästa gång du loggar in i systemet.