Detaljerade resultat på uppgifter och tidsuppskattningar på läxor.

Nyhet | den 9 september 2015 | Andreas Wiklund

Det går numera att se detaljerad information, på talnivå, om elevens resultat på en uppgift. Klicka på resultat-knappen bredvid uppgiftens namn för att få detaljerad information.

Du får nu en avbild hur denna uppgift såg ut för eleven och elevens felsvar markerad med en röd färg.

En annan nyhet är att systemet nu ger en approximering på hur lång tid läxan kommer att ta. För att ge dig som lärare en känsla kring läxans komplexitet.