Datalogiskt tänkande

Nyhet | den 3 februari 2019 | Andreas Wiklund

Utöver MattePortals nivå med programmering finns nu även den nya sektionen Datalogiskt tänkande. Termen Datalogiskt tänkande kommer av orden Data, Logik och Tänkande. Begreppet syftar bland annat till förmågorna att lösa problem på ett processorienterat sätt, att kunna hitta mönster i data, att kunna skapa algoritmer för lösning av problem och att bryta ner problem i mindre komponenter.

I vår sektion för Datalogiskt Tänkande finns uppgifter för att lära sig förstå och följa algoritmer. Från vardagliga algoritmer som hur en morgonrutin ser ut till djurmatning i djurparken och målande robotar.

Öva på att använda variabler och avvkoda krypterade ord med hjälp av teckentabeller.

Vi hoppas att våra uppgifter kring datalogiskt tänkande kommer bli ett gott komplement till programmeringsuppgifterna.