Alla uppgifter

Nedan är en lista över portalens uppgifter. Nya övningar tillkommer hela tiden.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Lost level
Olympiaden
Programmering
Datalogiskt tänkande
Skolverkets bedömningsstöd